Regulamin

Operatorzy niniejszych stron traktują poważnie ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy poufnie Państwa dane osobowe stosownie do przepisów ustawowych o ochronie danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe z reguły bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres albo adres e-mail), następuje to – o ile to możliwe – zawsze dobrowolnie. Te dane nie są przekazywane bez Państwa wyraźnej zgody osobom trzecim.

Wskazujemy na to, że przesyłanie danych w internecie (np. w komunikacji e-mailowej) może posiadać luki w zakresie bezpieczeństwa. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Oświadczenie o ochronie danych do wykorzystania przez Google Analytics

Ta strona wykorzystuje funkcję usługi analizy sieci Google Analytics. Oferentem jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies” [„ciasteczka”]. Są to pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony. Informacje pozyskane poprzez cookies o korzystaniu z tej strony są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej albo w innych krajach sygnatariuszach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach przekazuje się pełny adres IP na serwer Google i tam skraca. Na zlecenie operatora tej strony Google wykorzysta te informacje, aby ocenić Państwa korzystanie z tej strony, aby sporządzić raporty o aktywności na stronach internetowych, i aby świadczyć operatorowi dalsze usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych i internetu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics z Państwa wyszukiwarki nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwa uniknąć zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania wyszukiwarki. Wskazujemy jednak na to, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Mogą państwo ponadto uniknąć ewidencjonowania pozyskanych przez cookies i odnoszących się do korzystania z tej strony danych (włącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, jeżeli załadują Państwo wtyczkę wyszukiwarki dostępną w poniższym linku i zainstalują ją: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Informacja, kasowanie, blokada

Mają Państwo w każdym czasie prawo do nieodpłatnej informacji o zapisywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do poprawiania, blokowania albo kasowania tych danych. Na ten temat jak również na temat dalszych kwestii dotyczących danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas w każdej chwili na podany w stopce [Informacje o firmie] adres.

Cookies

Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. Cookies. Cookies nie wyrządzają na państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Służą do tego, aby dopasować ofertę w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, bardziej efektywny i bezpieczny. Cookies to małe pliki tekstowe, które są odkładane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa wyszukiwarkę.

Większość z używanych przez nas cookies to tzw. session-cookies. Są one kasowane automatycznie po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Inne cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki Państwo ich nie skasują. Takie pliki Cookies umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa wyszukiwarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo tak ustawić swoją wyszukiwarkę, aby byli Państwo informowani o pozostawaniu cookies, a cookies pozwalały wyłącznie w pojedynczych przypadkach wykluczyć przyjmowanie cookies do określonych przypadków albo wykluczyć generalnie oraz aktywować automatyczne kasowanie cookies przy zamknięciu przeglądarki. W przypadku deaktywacji cookies funkcjonalność tej strony może zostać ograniczona.

Pliki Server-log

Dostawca tych stron zbiera i zapisuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach server-log, które Państwa wyszukiwarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ wyszukiwarki / wersja wyszukiwarki
  • używany system operacyjny
  • referrer URL
  • nazwa hosta korzystającego komputera
  • czas zapytania serwera


Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Nie dokonujemy połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie późniejsze sprawdzenie tych danych, jeżeli poznamy konkretne punkty zaczepienia dla nieuprawnionego użycia.

Sprzeciw wobec mailingu reklamowego

Sprzeciwiamy się niniejszym wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczania stopki w celu przesyłania niepożądanej reklamy i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie kroki prawne w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, przez tak zwany spam.